“Het kind uit de dessa” - Soldaat G. CafÔŅĹ

Verhalen
Geestelijke verzorgers 2  December 1948
A-  A+

GabriŽl Cafť

Ontroerend zo’n brief? Dominee Tasseron was niet de bataljonscommandant maar springlevend en de kans om een echte bataljons-commandant uit te schakelen hebben deze namaak soldaten grondig verknoeid. Bovendien was “Altijd Militer Krijgstucht volgen” een aanfluiting, luitenant Nawi was een ordinaire struikrover die nog nooit van de Conventie van Genève had gehoord. Op 17 december 1947 was hij één van de medeplichtigen aan de moord op de zeven jongens van 4-7 R.I..

Een week na het schrijven van deze brief deed hij mee aan de moord op de zeven jongens van 5-8 R.I., waarbij ook nog een jongen vermist raakte. Nawi was een van Simandjuntaks bewonderaars en ondanks dat hij hoger in rang was voerde hij, en met hem vele andere officieren, blindelings de bevelen uit die vaandrig Harris Simandjuntak hen opdroeg. Ik denk dat zij niet wisten dat een vaandrig lager in rang was dan een luitenant.
Nawi misbruikte met deze brief de toch al niet zo beste naam van de T.N.I.. Het Indonesische leger van Soekarno, dat in tegenstelling tot de struikrovers, Hollandse gevangenen niet afmaakte. Niet altijd.

Aalmoezenier Van Oirschot heeft zijn tijd op Zuid-Sumatra uitgediend.
Veldprediker Tasseron werd eind 1949 vervangen door dominee Aalbersberg
Luitenant v.d. Haar genas van zijn verwonding. Hij wenste na zijn demobilisatie geen contact meer met het 5-8. R.I.
Luitenant Olij bleef MTO ( Motor Transport Officier)
Majoor Kamphuis reed op 1 juni 1949 weer in een hinderlaag en werd daarbij licht gewond.