“Het kind uit de dessa” - Soldaat G. Cafť

Informatie
5e Bataljon 8e Regiment Infanterie (5-8 RI)
A-  A+

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '47. Na aankomst op zuid Sumatra werd het bataljon gelegerd in Palembang en o.a. te Peibum en Kertapati. In Kertapati verrichtte het bataljon bewakingstaken bij de verkeersbrug over de Ogan en bij het stations emplacement. Op 21 september 1948 werd het bataljon naar 'buiten' gebracht en gelegerd in het gebied rond Batoeradja, Soeghiwaras en Martapoera. In deze sector loste het bataljon onderdelen af van 4-4 RI. Nadat het bataljon was ingewerkt door 4-4 RI kreeg het de verantwoording over deze sector met o.a. posten te Soeghiwaras, Martapoera Moentjakkabau, Banten, Poelau Pangeung en Belitang. In deze sector, die grensde aan de demarcatielijn, werd het bataljon tevens ingezet als veiligheidspolitie. Deze VP taak was een gevolg van de, na de 1e politionele actie afgekondigde, wapenstilstand waarbij aan weerszijde van de 'Status Quo' lijn een strook van 4 kilometer gedemilitariseerd zou worden, gecontroleerd door zowel Nederlandse als Republikeinse militairen.

 

Aanvankelijk was het een betrekkelijk rustig gebied, maar in de loop van het najaar namen de infiltraties en bestandsschendingen van de TNI in het bataljonsvak weer toe. Tijdens de 2e politionele actie, die op Zuid Sumatra startte op 29 december 1948, werd het vak in beperkte mate uitgebreid. In de eerst week van januari 1949 trok de 4e compagnie, in de actie met de codenaam "Actie Mesir", op naar de gelijknamige TNI post maar de TNI had zich reeds teruggetrokken. De overige compagnieën verhoogden de waakzaamheid en stuurden diverse patrouilles uit tot ver in Republikeins gebied.

Na de 2e politionele actie bleef het bataljon in hetzelfde gebied gelegerd. Op 17 februari 1949 ondernam de 4e compagnie een tweede actie naar Mesir Hilir en Pakan Ratoe. Deze keer met meer succes. Een groep TNI werd uitgeschakel en vele wapens werden buitgemaakt. Zowel Mesir Hilir als Pakan Ratoe werden hierna blijvend bezet. Op 13 en 15 april werden de 1e en 4e compagnie respectievelijk verplaatst naar Poelau Pangoeng en Soeghiwaras waar zij de taak overnam van de 3e compagnie. De Ost.compagnie was gelegerd in Martapoera. Vooral in het gebied rond Soeghiwaras was het zeer onrustig. Vooral in de streek rond de kampong Lontar Mendingin was veel activiteit van de TNI. In juli werd een meerdaagse actie gevoerd naar Singalaga wat een verzamelpunt was van de TNI. Na 3 augustus werden er te Mendingin en Lontar een vaste post gevestigd. Na het 'cease fire' keerde de rust in het bataljonsvak terug. Toch moest het bataljon nog geregeld optreden tegen plunderende benden. Op 15 april 1950 werd het bataljon overgebracht naar Palembang en negen dagen later overgebracht naar Batavia waar het verbleef tot aan de repatriëring.

 

Opgericht:
01-09-1947 te Amersfoort

Onderdeel van:
E-Divisie "Drietand"

Vertrek Indië:
27-02-1948 a/b "Zuiderkruis"

Aankomst Indië:
23-03-1948 Palembang

Toegevoegd aan:
T.T.C. Zuid-Sumatra

Ingedeeld bij:
Y-Brigade

Actiegebied(en):
Palembang, Kertapi, Martapoera,Soeghiwaras, Batoeradja,
Moentjakkabau, Banten, Mesir Hilir

Commandant:

Gerepatrieerd:
18-05-1950 a/b "Waterman"
09-06-1950 aankomst Rotterdam

Omgekomen:
16 man